Nabízím

Počítačovou sazbou tiskovin se zabývám již od roku 2005. Díky bohatým zkušenostem umožním vašim tiskovým projektům spatřit světlo světa.

Profesně se  mimo jiné věnuji i problematice grafického zpracování tiskovin pro dětské čtenáře.

Zpracování grafických návrhů

Na profesionální úrovni vám podle dodaných podkladů připravím návrhy pro tisk vašich projektů jako jsou:

  • knihy, brožury, učební texty či skripta
  • výroční zprávy, firemní tiskoviny
  • časopisy, magazíny, zpravodaje či věstníky
  • odborné sborníky či vědecké brožury
  • katalogy a nabídkové listy
  • kalendáře nástěnné i stolní
  • reklamní bannery a plakáty, inzeráty
  • výstavní panely

Sazba a zlom - DTP práce

Zpracuji pro vás podklady pro tisk dle vlastního návrhu či podle vámi dodaného layoutu. Samozřejmostí jsou pro mne úpravy a retuše nedostatečně kvalitních obrazových materiálů, případně kontrola a opravy stávajících podkladů. Sazba odpovídá typografickým standardům. Kromě podkladů pro tisk mohu vaše podklady zpracovat i pro elektronické čtečky ve formátu .mobi (Kindle) či .epub.

Pracuji v programech Adobe InDesign, Illustrator a Photoshop
QuarkXPress
CorelDRAW

Reportážní fotografie

Více než 10 let jsem pracoval jako novinář. Nafotím pro vás vaši firemní či sportovní akci.